Czesław Bartkowski - Drums Dream Polish Jazz vol. 50

POLISH JAZZ vol.50Czesław Bartkowski - drums dreamPremiera 28.04.2017 Czesław…