Echa Ojczyzny. Pieśni Patriotyczne, ludowe i biesiadne

Premiera: 29 czerwca 2018

 

 

Pieśń polska zawsze była i jest nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej oraz łącznikiem pokoleń w kraju i na emigracji. Może dlatego, że budzi wspomnienia rodzinnego domu i nostalgię za minionymi latami a dla rodaków rozsianych po świecie staje się echem ojczyzny.

Pieśni ludowe i żołnierskie powstawały od wieków, począwszy od „Bogurodzicy” aż po lata współczesne. Skarbnicę pieśni narodowych wzbogacają nie tylko znani poeci i muzycy, ale również lud wsi i miast, żołnierze i powstańcy, których nazwisk historia nie utrwaliła. O samych pieśniach niewiele wiemy, chociaż znają je i śpiewają już kolejne pokolenia.

Mazurek Trzeciego Maja – „Witaj Majowa Jutrzenko” – ze wszystkich pieśni opiewających Konstytucje 3 maja 1791, ta zdobyła największą popularność i wykonywana jest do dziś z okazji rocznic majowych.

Pobudka Krakusów – „Dalej chłopcy, dalej żywo” – pieśń z czasów powstania kościuszkowskiego, namawiająca by zasilać oddziały Krakusów.

Krakowiak Kościuszki – „Bartoszu, Bartoszu” – popularna pieśń z 1794 roku. Bartosz Głowacki, żołnierz oddziału Krakusów, odznaczył się w bitwie pod Racławicami, zdobywając nieprzyjacielskie armaty. Tekst nieznanego autora, melodia ludowego krakowiaka.

Ostatni mazur -„Jeszcze jeden mazur dzisiaj”- popularna pieśń śpiewana do dziś o młodym ułanie, walczącym w czasie powstania listopadowego 1830 roku.

Tam na błoniu błyszczy kwiecie – skomponował w 1830 r. hrabia Wenzel Robert Gallenberg, znany twórca baletów; autorem słów jest Franciszek Kowalski – poeta i pamiętnikarz, zaliczany do najwybitniejszych twórców pieśni powstańczych.

Marsz strzelców – „Hej, strzelcy wraz” – to pieśń z walk powstańczych 1863 roku. Autorem tekstu i melodii jest Władysław Anczyc, poeta i dramaturg (1823-1883).

Grzmią armaty pod Stoczkiem – pieśń upamiętnia zwycięstwo, jakie odniósł oddział gen. Józefa Dwernickiego w bitwie pod Stoczkiem w 1831 r., który pokonał rosyjską dywizję. Melodię pieśni skomponował Julian Kapliński a tekst napisał znany poeta Wincenty Pol.

Rozkwitały pęki białych róż – początkowo utwór zatytułowany był „Białe róże”. Pierwowzorem był wiersz napisany w 1914 r. W 1918 roku nową wersję tego tekstu opracował poeta Kazimierz Wroczyński, a melodię skomponował Mieczysław Słobudzki. Pieśń zdobyła ogromną popularność już w latach międzywojennych, a śpiewano ją chętnie w okresie II wojny światowej.

Płynie Wisła, płynie – tekst napisał Edmund Wasilewski, autor poematów i wierszy patriotycznych związany z Krakowem. Twórcą melodii jest Kazimierz Hofman, pianista, dyrygent i kompozytor, żyjący na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie.

Na Wawel, na Wawel – tekst pieśni jest fragmentem „Krakowiaków” Edmunda Wasilewskiego (1814 – 1864), utworu napisanego w Krakowie w II połowie XIX wieku. Autorem tekstu Wincenty Pol (1807 -1872) poeta i geograf. Największą sławę przyniosły mu liczne wiersze patriotyczne i liryczne, chętnie wykorzystywane przez wielu kompozytorów w pieśniach.

Góralu, czy ci nie żal – pieśń powstała w 1865 roku. Tekst napisał Michał Bałucki a muzykę skomponował Michał Świrzyński. Zdobyła sobie ogromną popularność w kraju i na emigracji.

Upływa szybko życie – piosenka ta powstała w 1877 roku, na zakończenie roku szkolnego w gimnazjum w Starym Sączu. Autorem słów i melodii jest ks. Franciszek Leśniak, prefekt gimnazjalny.

Na naszej płycie znalazł się różnorodny repertuar – od hejnału z wieży Mariackiej i poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” poprzez pieśni patriotyczne „Witaj majowa jutrzenko”, „Rozkwitały pęki białych róż”, „Piękna nasza Polska cała”, „Płynie Wisła płynie” i ludowe „Czerwone jabłuszko”, „Albośmy to jacy tacy”, „Pojedziemy na łów”.

Umieściliśmy też kilka popularnych pieśni i piosenek, do dziś chętnie śpiewanych i słuchanych na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich tj. „Upływa szybko życie”, „Wszystkie rybki”, „Góralu czy ci nie żal” oraz okolicznościowe „Sto lat!” Wszystko wyniesione do rangi sztuki dzięki aranżacji na orkiestrę oraz przepięknemu wykonaniu solistów, Chóru i  Orkiestry i Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego.

 

 

Tracklista:

 1. Hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie – Orkiestra Polskiego Radia
 2. Pobudka Krakusów (Dalej chłopcy, dalej żywo) – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 3. Krakowiak Kościuszki (Bartoszu, Bartoszu) – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 4. Ostatni mazur (Jeszcze jeden mazur dzisiaj) – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 5. Hej strzelcy, wraz (Marsz strzelców) – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 6. Pożegnanie Ojczyzny – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 7. Pojedziemy na łów – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 8. Mazurek Trzeciego Maja (Witaj majowa jutrzenko) – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 9. Tam na błoniu błyszczy kwiecie – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 10. Grzmią armaty pod Stoczkiem – Orkiestra Polskiego Radia
 11. Rozkwitały pęki białych róż – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 12. Na Wawel, na Wawel – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 13. Płynie Wisła, płynie – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 14. Piękna nasza Polska cala – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 15. Albośmy to, jacy tacy – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 16. Hej z góry jada Mazury – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 17. Miała baba koguta – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 18. Kuba Jurek – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 19. Goralu, czy ci nie żal – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 20. Hej tam pod lasem – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 21. Ty pójdziesz górą – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 22. Czerwone jabłuszko – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 23. Jak to milo w wieczór bywa – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 24. Choć burza huczy – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 25. Upływa szybko życie – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 26. Biały mazur – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 27. Chodziłem po polu – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 28. Umarł Maciek – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 29. Poszedł Marek na jarmarek – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 30. W Saskim Ogrodzie – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 31. Co użyjem to dla nas – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 32. Wszystkie rybki – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 33. Pije Kuba do Jakuba – Chór i Orkiestra Polskiego Radia
 34. Sto lat – Chór i Orkiestra Polskiego Radia