Polish Jazz - YES! Zbigniew Namysłowski Quintet

Premiera CD 09.09.2016Premiera WINYLA 21.10.2016

Album „Polish Jazz – YES!” ukazuje się w 77. rocznicę urodzin Zbigniewa Namysłowskiego i w imponujący sposób demonstruje jego niesłabnącą kreatywność i potencjał twórczy. Tytuł albumu to manifest i ostateczna deklaracja. Namysłowski określa „polish jazz” jako „to wszystko, co grają polscy muzycy”, bez wskazywania na rodzimy folklor, który był dla niego tylko jedną z inspiracji.

„Dziewięć nowych utworów nawiązuje pośrednio do ludowych źródeł, które stają się punktem wyjścia do metrycznej i tonalnej, w pełni autorskiej obróbki. Fenomen albumu polega na tym, że mimo złożonych i wyrafinowanych środków, mimo zapewne potężnej pracy nad przygotowaniem programu, utwory Namysłowskiego brzmią soczyście, toczą się wartko, z wyraźnym tanecznym pulsem, z nieodzowną dawką humoru. To jedna z najlepszych płyt w jego dorobku!”

„Polish Jazz” to jednocześnie hasło symbolizujące najważniejszą jazzową serię w historii polskiej fonografii. „Polish Jazz – YES!” kontynuuje serię z numerem 77.

W składzie kwintetu znaleźli się: Zbigniew Namysłowski • alto, soprano & sopranino saxes, Jacek Namysłowski • trombone, Sławek Jaskułke • piano, Paweł Puszczało • bass (1, 3, 7, 8, 9), Andrzej Święs • bass (2, 4, 5, 6), Grzegorz Grzyb • drums

Zbigniew Namysłowski Quintet – Jadąc Zakopianką

Tracklista Winyl:
PREMIERA 14.10.2016

Strona A
Jadąc Zakopianką
Świr na lewo, świr na prawo
Poseł Mazur
Chór z gór

Strona B
Ober-Meister (Mistrz oberka)
Nie O’krzesany
Ślepa komenda
Jako tako

Tracklista CD:
PREMIERA 09.09.2016

1. Jadąc Zakopianką
2. Świr na lewo, świr na prawo
3. Poseł Mazur
4. Chór z gór
5. Ober-Meister (Mistrz oberka)
6. Abra-besqua
7. Nie O’krzesany
8. Ślepa komenda
9. Jako tako

POSŁUCHAJ